DENETİM VE ÖN KONTROL HİZMETLERİ

Gerek sonradan kontrolün ön kontrolü gerekse normal dış ticaret faaliyetlerinde işletilmekte olan süreçlerin yerindelik-uygunluk/uyumluluk ve verimlilik bakımından analiz edilmesi ve öngörüleri kapsayacak şekilde önerilerde bulunulması şeklinde hizmet verilmektedir.
Gümrük otoriteleri ve dış ticaretle ilgili otoritelerce yapılmakta olan denetim hizmetlerinde, bilinçli ve sağlıklı çerçevede hareket edebilmek için, dış ticaret faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yapılarını ve işlemlerini gözden geçirmelerinde yarar bulunduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.
Ancak; gümrük ve dış ticaret işlemlerinin teknikliği-mevzuatının sürekli değişir durumda olması birçok kuruluşun işlemlerde rol sahibi olması gibi nedenlerden dolayı gözden geçirme işleminin yetkin bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir.
Günümüz dünyasında, özellikle kurumsal şirketlerde veya kurumsallaşmaya çalışan şirketlerde modern denetim teknikleri bu alanda ihtisaslaşan özel şirketlerce verilmektedir.
26 yıllık Denetim Elemanlığı ve gümrük uygulamalarından gelen ekibimizle bu alanda önemli hizmetler ifa ettiğimizi ve vizyonumuzun önemli bir bölümünde denetim hizmetine yer verdiğimizi belirtmek isteriz. Keza; 5 yıllık özel sektör deneyimimiz de kamu ve özel bakış açılarının birleştirilmesi bakımından çok önemli bir aşama olmuştur. Konulara farklı yönlerden bakma uzmanlığı kazanılmıştır
Özelikle son yıllarda çok sık uygulanmaya başlanan firma denetimleri-sonradan kontrol sistemi çerçevesinde dış ticaretle meşgul şirketlerin gerek şirket bazında olsun gerekse sektör bazında olsun denetimlerden geçmeleri kaçınılmaz gözükmektedir. Bu itibarla; ön denetim yaptığımız şirketlerin düzenlerinin sağlanması aynı zamanda kamu otoritelerinin de işini kolaylaştırmakta ve yasal ticaretin sağlıklı zeminde yürümesine katkı verilmektedir. Keza, sözü edilen öndenetim verilerine göre riskli alanlar görülebilmekte ve yasal ticaret bakımından öngörüler de ortaya çıkmaktadır.
Ön denetim hizmetlerimize örnek olması ve bu konuda fikir verilmesi amaçlanarak bazı süreçleri şu şeklide belirtebiliriz;
ÖN KONTROL ALANLARI/SÜREÇLERİ
GÜMRÜK MEVZUATI
TARİFE-MENŞEİ-KIYMET-MİKTAR-VERGİ
DIŞ TİCARET MEVZUATI
DAMPİNG-SUBVANSİYON-GÖZETİM-TEKNİK DÜZENLEMELER
KAMBİYO MEVZUATI
İLGİLİ DİĞER MEVZUAT
MUHASEBE
BİLANÇO-MİZAN-MALİ TABLOLAR
MUHASEBE HESAPLARI