AKD DENETİM YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ


YGM Mevzutı çalışması yaptıktan sonra, Gümrük Kontrolörleri Ankara Grup Başkanlığından emekli olan Gümrük Başkontrolörü(Şimdiki ismi ile Gümrük ve Ticaret Başfüfettişi) Hasan AKDOĞAN ve yine Gümrük teşkilatında önemli hizmetler verdikten sonra emekli olmuş ve gümrük uygulamaları konusunda uzman olan Gümrük Muayene Memuru Ferdağ GENİŞYÜREK tarafından 2008 yılında şirketimiz kurulmuştur. Bilahare, E.Gümrük Müdür Yardımcısı Haluk KELEŞ ortak olmuştur.
YGM’lerin gümrük ve dış ticaret işlerinde deneyimli-bilgili-mesleki olarak kendilerini kanıtlamış-raporlama tekniklerini bilen-denetim ve araştırma işlerinde bilgili tecrübeli ve görgü sahibi olması ve modern çalışma tekniklerinin kullanılarak kurumsal hizmetler verilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu koşuları sağlamış olarak hizmet vermeye devam etmekteyiz.
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine yaptırılması gereken iş ve işlemler, Devletin çeşitli kademelerinde görev yapmış olan ve 26 yıllık Denetim Elemanlığı ve ilk uygulanışı olan 2008 tarihinden beri YGM deneyim ve bilgi birikimine sahip bulunan ve uygulamadan gelen bilgi ve tecrübe ile donatılmış olan şirketimiz bünyesindeki Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından modern çalışma ve iletişim teknikleri kullanılarak yapılmaktadır.
Bu çalışmaların yanı sıra; dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin verimliliklerinin ve karlılıklarının arttırılması, karşılaşılabilecek sorunların önceden belirlenmesi, risk analizi sonuçlarına göre zamanında uyarılarda bulunulması vb şeklinde danışmanlık hizmeti ve sonradan kontrolün ön kontrolü hizmeti de başarı ile verilegelmektedir.
Keza; YGM’miz Hasan AKDOĞAN’ın 2009 yılından beri her hafta DÜNYA GAZETESİ’nde gümrük ve dış ticaret konularında makaleler yayınlamak suretiyle gerek kamuoyuna gerekse kamu otoritelerine değerli bilgiler sunmaktadır. Ayrıca, çeşitli mesleki dergilerde yayınlanan ve yazılan eserlerde belirtilen bilgiler de önemli işlevler yerine getirmektedirler.

 

 YGM LERİMİZ VE ÖZGEÇMİŞLERİ
HASAN AKDOĞAN
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (Emekli Gümrük Başkontrolörü(Başmüfettişi)
Malatya’da doğmuştur. Yüksek öğrenimini Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi SİYO’da 1981 yılında birincilikle tamamlamıştır. 02.12.1982 tarihinde Türkiye genelinde yapılan yarışma sınavını birincilikle kazanarak Gümrük Kontrolörlüğüne, 1993 yılında da Gümrük Başkontrolörlüğüne atanmıştır(Yeni ismi Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliği’dir)
1992-1993 yıllarında Gümrük Kontrolörleri Başkan Yardımcılığı, aynı yıllarda Maliye Meslek Lisesinde de Gümrük Mevzuatı konusunda Öğretmenlik görevi yapmıştır. Maliye Kursunda, Gümrük Muayene Memuru Yetiştirme Kurslarında ve Gümrük Kontrolörleri Yetiştirme Programlarında eğitim görevlisi olarak, vergi mevzuatı-finansman-dış ticaret ve gümrük konularında eğitim vermiştir.
Avrupa Birliği Uzmanlarının Gümrük Birliği eğitim programlarına katılmıştır. Bu programlarda, uluslararası piyasaların işleyişi, finasman, dış ticaret, gümrük uygulamaları, sınıraşan suçların takibi konularında teknik bilgiler almıştır. Teftiş ve Denetim işi dışında Habur Gümrükleri Başmüdürlüğü (Bölge Müdürlüğü) görevini de yürütmüş ve Takdirname almıştır. Tüm gümrük ve dış ticaret işlemlerini incelemek, uluslararası ödeme şekilleri (finansmanı), kambiyo mevzuatı, vergi mevzuatı, kaçakçılıkla mücadele konuları da dahil olmak üzere, denetim ve soruşturma görevlerini yapmış ve takdirnameler almıştır.
Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Gümrük Kontrolörleri Ankara Grup Başkanlığı görevini yürütmekte iken 16.07.2008 tarihinde kendi isteği ile emekli olarak, 2008 yılında yasal olarak realize edilmiş bulunan YGM sistemin nitelikli ve kaliteli olarak oluşturulabilmesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği mesleğine 2008 yılında başlamış ve sürdürmektedir. Halen DÜNYA Gazetesi’nde Köşe Yazarıdır. Yeni Gümrük Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir,


Eserleri
1) Gümrük İşlemleri Açısından KDV Uygulaması
2) Avrupa Birliğinde Gümrük Vergi Borcu
3) Dış Ticaret ve Gümrük Uygulamaları
4) İhracatta Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları
5) Gümrük Araştırmaları(Hariçte İşleme)
6) Gümrük Uygulamaları ve Dış Ticaret İlişkileri
7) Çin Halk Cumhuriyeti İzlenimleri
8) Çeşitli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
9) Halen Dünya Gazetesinde Köşe Yazarlığı Yapmaktadır.


FERDAĞ GENİŞYÜREK
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (Emekli Gümrük Muayene Memuru)
Oraviça(Makedonya)’da doğmuştur. Yüksek öğrenimini Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünde tamamlamıştır. 1971-1974 yıllarında İmar ve İskan Bakanlığı Metropolitan Planlama İzmir Bölgesinde görev yapmıştır. 1974-2000 yılları arasında Gümrük Müsteşarlığında Gümrük Muayene Memuru olarak çeşitli yerlerde başarıyla görev yapmıştır. Görevle ilgili olarak Türk- Amerikan Uyuşturucu İle Mücadele Çalışmalarına ve aynı konuda Türkiye – İngiltere ortak çalışmalarına katılmış ve suçların takibi ile ilgili olarak teknik bilgiler almıştır. 2000 yılında kendi isteği ile emekli olarak 2008 yılına kadar Gümrük Müşaviri olarak çalışmıştır.  Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Gümrük Müsteşarlığının başlattığı yeni uygulama çerçevesinde sistemin nitelikli ve kaliteli olarak oluşturulabilmesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği mesleğine 2008 yılı Temmuz ayında başlamıştır.   Halen, AKD Denetim Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.’de Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak görev yapmaktadır.


HALUK KELEŞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (Emekli Gümrük Müdür Yardımcısı)
Denizli’de doğmuştur. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. Gümrük ve Tekel Bakanlığında Muayene Memuru ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kendi isteği ile görevinden ayrılmış ve bir özel şirkette ithalat bölümü sorumlusu olarak çalışmıştır. Bilahare Gümrük Müşavirliği görevini yürütmüş ve son olarak da Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olmuştur. Halen, AKD Denetim Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.’de Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak görev yapmaktadır.

OPERASYON EKİBİMİZ

YGM’LERİMİZ DENETİMİNDE ÇALIŞAN VE TÜMÜ ÜNİVERSİTE MEZUNU OLANTOPLAM ONBİR KİŞİLİK OPERASYON EKİBİMİZ BULUNMAKTADIR
KOORDİNASYON MÜDÜRÜ:
YAKUP ÖLÇEK
Üniversite mezunu, Gümrük Müşavir Yardımcısı