RİSK ANALİZİ

RİSK KRİTERLERİ
Çok geniş bir yelpazede yeralan mevzuat uygulamaları ve günlük yada dönemsel ekonomik tercihlerden kaynaklanan nedenlerden ötürü dış ticarete konu eşya yada dış ticareti yapanlara yönelik risk alanları konusunda analiz çalışmalarımız netice almaya yöneliktir. Risk Analizi sürecine tabi tutulan şirketler geleceğe ilişkin daha sağlam adımlar atabilmektedirler.